Home Tags Ads

Tag: ads

Viết nội dung quảng cáo cho KOLs (content KOLs) là một nghệ thuật và người viết nội dung đó cũng là một nghệ sỹ. Bởi chẳng dễ dàng gì để viết được một content vừa đẹp lòng brand, lại vừa hợp ý KOLs nên người viết conten KOLs mới được ví như những người nghệ sỹ thực thụ. Vậy, có những “nguyên tắc vàng” nào cho một content KOLs hoàn hảo?

Popular