Home Tags Event marketing

Tag: event marketing

Bạn có 1 event. Bạn có 1 danh sách social KOLs. Những gì bạn cần làm là gửi đi vài lời mời và event của bạn có thêm con số lượng reach trên social trong report. Đó có vẻ là hình dung hiển nhiên và đơn thuần của những việc cần làm. Nhưng để tôi nói với bạn một event như vậy sẽ diễn ra như thế nào.
Điều khó khăn nhất của một event manager khi tổ chức sự kiện chính là làm thế nào để truyền thông và thu hút sự quan tâm của công chúng. Vấn đề tưởng chừng nan giải này đã trở nên dễ dàng hơn khi event có sự tham gia của influencers. Vậy đâu là lợi ích khi brand mời KOLs tham dự sự kiện? 

Popular