Home Tags Game

Tag: game

Cứ 100 game ra đời thì 90% không thành công ngay từ khâu sản xuất, 9% hụt hơi khi bước vào thị trường, chỉ 1% may mắn sống sót và mang về lợi nhuận. Nguyên nhân của sự chết yểu này phần lớn có lẽ là do tính chất đặc thù của ngành game dẫn đến việc quảng cáo, tuyên truyền bị hạn chế về nhiều mặt.

Popular