Home Tags Trending

Tag: trending

Hashtag được miêu tả là tất cả những gì đặt sau dấu thăng (#). Mục đích ban đầu của hashtag là để quản lí nội dung các bài post trên Twitter. Tuy khởi đầu bằng một vài chiến dịch nhỏ lẻ trên Twitter nhưng đến nay, hashtag đã chiếm một vị trí quan trọng trong các chiến dịch marketing trên mọi platform. Từ thương hiệu lớn cho đến các thương hiệu nhỏ đều bắt đầu sử dụng hashtag như một công cụ tạo nên thành công cho chiến dịch của mình.
Năm 2015 với sự nở rộ của kênh influencer trong nhiều chiến dịch Digital Marketing ở Việt Nam đã kết thúc. Trong năm 2016, sự hợp tác giữa brand và influencer được dự đoán sẽ đi sâu hơn với nhiều cách thức hợp tác mới. Vậy những xu hướng hợp tác Influencer Marketing nào sẽ lên ngôi trong 2016?

Popular